11-13 Ekim 2019

Ulusal Sosyal Pediatri Sempozyumu

Tasigo Otel, Eskişehir

Komite ve Kurullar

DÜZENLEYEN KURULUŞ

SOSYAL PEDİATRİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Prof. Dr. Gülbin Gökçay
İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve İstanbul Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Prof. Dr. Adem Aydın
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Songül Yalçın
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı

Doç. Dr. Feyza Koç
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Sevtap Velipaşaoğlu
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı