11-13 Ekim 2019

Ulusal Sosyal Pediatri Sempozyumu

Tasigo Otel, Eskişehir

Komite ve Kurullar

Ulusal Sosyal Pediatri Sempozyumu

ONUR KURULU

Prof. Dr.Dr.jur.h.c. Kemal Şenocak,
LL.M - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr. Ali Arslantaş
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Dr. Meltem Dinleyici - Sempozyum Başkanı
Dr. Gülbin Gökçay - Dernek Başkanı
Dr. Adem Aydın - Dernek Başkan Vekili
Dr. Feyza Umay Koç - Üye
Dr. Perran Boran - Üye
Dr. Songül Yalçın - Üye

BİLİMSEL KURUL

(Alfabetik sırayla düzenlenmiştir)

Adem Aydın
Ahmet Arvas
Ahmet Ergin
Aysu Duyan Çamurdan
Ayşe Kılıç
Ayşin Taşar
Bahar Çuhacı Çakır
Bahar Kural
Betül Ulukol
Elif Özmert
Emel Gür
Emel Örün
Feyza Umay Koç
Figen Şahin Dağlı
Filiz Şimşek Orhon
Gonca Keskindemirci
Gonca Yılmaz
Gülbin Gökçay
Kadriye Yurdakök
Meda Kondolot
Melda Çelik
Meltem Dinleyici
Nalan Karabayır
Nilgün Çöl
Nurdan Evliyaoğlu
Oya Baltalı
Özlem Bağ
Perran Boran
Pınar Yılmazbaş
Sadık Akşit
Seda Topçu
Selda Bülbül
Selda Karaayvaz
Sevgi Başkan
Serpil Uğur Baysal
Sevtap Velipaşaoğlu
Songül Yalçın
Tolga İnce
Vefik Arıca

LOKAL DÜZENLEME KURULU

(Alfabetik sırayla düzenlenmiştir)

Dr. Ener Çağrı Dinleyici
Dr. Kürşat Bora Çarman
Dr. Ömer Kılıç

SOSYAL PEDİATRİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Dr. Gülbin Gökçay - Dernek Başkanı
Dr. Adem Aydın - Dernek Başkan Vekili
Dr. Feyza Umay Koç - Üye
Dr. Perran Boran - Üye
Dr. Songül Yalçın - Üye